Managementul digitalizării sistemelor de fabricație

Servicii "Plug & Play", echipamentul, platforma IoT, OPC Server, BIG DATA, Data & Analitic

Se va genera know-how pentru toate sectoarele de activitate, în ceea ce privește îmbunătățirea Mangementului Calității pe diverse paliere (Mentenanță, întreținere și reparații echipamente sau utilaje; Producție; Resurse Umante, etc.) în funcție de specificul organizatiei, acolo unde un echipament sau utilaj va fi conectat "Plug & Play" – și va “pompa” date în IoT. Aduce îmbunătățiri majore, în domeniul mentenanței și întretinerii echipamentelor și a fluxurilor de producție.

Obiective specifice

  • Îmbunătățirea Managementului Calității prin gestionarea cât mai eficientă a Sistemului de Comunicare cu Partenerii ce asigură Mentenanța și Întreținere Echipamentelor din cadrul unei organizații;
  • Realizarea unei mentenanțe și asigurarea unei intervenții “instanțe” pe echipamentele și utilajele înregistrate, prin accesul direct al producătorilor/furnizorilor de echipamente la platforma web;
  • Îmbunătățirea Managementul Calității în producție prin analiza incidetelor;“MANAGEMENTUL DIGITALIZARII SISTEMELOR DE FABRICATIE, SI NU NUMAI, BAZAT PE PARADIGMA IOT SAU MANAGEMENT DIGITAL - AUTOMATIZARE 100%”

Locatia: SIBIU, Data:16.10.2020
S.C. GITS SERV S.R.L. cu sediul in Str. Octaviam Goga nr. 8, Jud. Sibiu, deruleaza incepand cu data de 14.10.2020, proiectul “MANAGEMENTUL DIGITALIZARII SISTEMELOR DE FABRICATIE, SI NU NUMAI, BAZAT PE PARADIGMA IOT SAU MANAGEMENT DIGITAL - AUTOMATIZARE 100%”, co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională, in baza contractului inchieat cu , Autoritatea pentru Digitalizarea României , în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Competitivitate, Cod SMIS 2014+130044

Valoarea totala a proiectului este de 7.020.703,77 lei, din care Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR/FC/FSE/ILMT este de 4.383.684,12 lei.

Proiectul se implementeaza in Sibiu, pe o durata de 36 luni

Obiectivul general al proiectului este:
TRECEREA DE LA OUTSOURCING LA DEZVOLTAREA BAZATA PE INOVARE PRIN IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM DE MANAGEMENT DIGITALIZAT, iar obiectivele specifice ale proiectului sunt:
• OS1. Imbunatatirea Managementului Calitatii prin gestionarea cat mai eficienta a Sistemului de Coumicare cu Partenerii ce asigura Mentenanta si Intretinere Echipamentelor din cadrul unei organizatii;
• OS2. Realizarea unei mentenanta, si asigurarea unei interventii “instante” pe echipamentele si utilajele inregistrate, prin accesul direct al producatorilor/furnizorilor de echipamente la platforma web;
• OS3. Imbunatatirea Managementului Calitatii in productie prin analiza incidetelor;

Rezultatele asteptate:
• Cladire achizitionata si amenajata in scopul implementarii proiectului
• Echipamente, soft-uri, licente si kituri laborator si teren pentru captari date, teste si evaluari
• SISTEM Smart Service Registery functional
• Platforma web de mentenanta echipamente functionala
• site web GITS SERV
• SERVICII SPECIALIZATE PENTRU ACHIZITIILE DE DATE si asigurarea integrarii datelor in DATA ANALITIC
• informare si publicitate /promovare proiect
• Servicii de management extern de proiect implementate cu succes
• Servicii de auditare finala a proiectului (economic si tehnic) implementate cu success

Proiect cofinanțat din Fondul Fondul European de Dezvoltare Regională prin PROGRAMUL OPERATIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020 - AXA PRIORITARA 2 Actiunea 2.2.1
www.fonduri-ue.ro