Landing Page 1 - eInvoice

Crearea unui mediu fără hârtie pentru comerț trebuie să abordeze necesitatea unei versiuni electronice a unei facturi. Factura comercială este un document important schimbat între partenerii comerciali. Pe lângă funcția sa principală de cerere de plată de la vânzător către cumpărător, factura este un document contabil important și, de asemenea, are potențiale implicații juridice pentru ambii parteneri comerciali.

Preambul

UN/CEFACT a dezvoltat o factură cu un set de date maxim care acoperă mai multe sectoare și mai multe tipuri de mărfuri, numită factură intersectorială (sau CII pe scurt – “cross industry invoice”) numit eInvoice. Este puțin probabil ca toate datele din CII UN/CEFACT să fie necesare tot timpul. Cele mai multe utilizări vor fi un subset al CII complet. Prin crearea unui model standard cu toate informațiile potențiale, este mai ușor pentru părți să identifice orice versiune posibilă a unei facturi.

UN/CEFACT CII face parte dintr-un grup de mesaje în procedurile lanțului de aprovizionare numit „Familia intersectorială de livrabile”. Toate acestea se bazează pe principiul unui set de date maxim, ce sunt integrate în modelul de date de referință pentru lanțul de aprovizionare și sunt pe deplin interoperabile între ele. Acestea includ Procesul CII de catalogare, Procesul CII de comandă, Cotația CII, Procesul de livrare CII, Remiterea CII, etc.

Directiva 2014/55/UE desemnează UN/CEFACT Cross Industry Invoice drept unul dintre cele două standarde obligatorii în cadrul UE pentru facturarea electronică B2G (Business-to-Government) (e-Invoicing).

Acest standard facilitează procesele de afaceri, tranzacțiile de afaceri și entitățile de informare ale facturii utilizate de industriile din lanțul de aprovizionare.

In acest moment, in Romania, incepand cu ianuarie 2023 a fost adoptat si implementat sistemul eFactura, un precusor al eInvoice-ului (CII-ului), prin care se asigura o transparenta asupra bunurilor si serviciilor pe segmentul BtoG (business to gouvernament), pentru a creste transparenta si interoperabilitate sistemelor, conform angajamentului luat de catre statul Roman fata de Uniunea Europeana.

Scopul eInvoice

Printr-un model eInvoice sau CII(cross industry invoice) BRS - Cross Industry Invoicing Process UN/CEFACT Bureau on 9 January 2017), se vor face schimburi de date si se vor genera evenimente aferente activitatii de predare marfuri si servicii folosind un limbaj armonizat și comun,intr-un mod eficient si sigur.

Beneficiile aderării și adoptării eInvoice

Beneficiile aderării si adoptarii eINVOICE-ului sunt:

  • economii de timp și reduceri semnificative ale costurilor administrative;
  • facilitarea proceselor de predare si primire a bunurilor si serviciilor;
  • acces la informații în timp real;
  • imbunatatire sănătatii și siguranței;
  • reducerea consumului de hârtie (paperlase);
  • transferuri de date comerciale inovatoare si eficiente;
  • prin utilizarea blockchainului si asigura un mediu de afaceri sigur, prin asigurarea imuabilitatatii evenemintelor si datelor;

 

Cerinte de business eINVOICE – descriere a procesului de business

Procesul de facturare este utilizat pentru a schimba factura între furnizor și pentru furnizarea de bunuri sau servicii comandate, livrate, primite, consumate etc.

Pozitionarea facturii in modelul CUMPARERE – VANZARE – PLATA