Landing Page 2 - eCMR

Preambul eCMR

Regulile pentru transportul mărfurilor la nivel internațional sunt reglementate de Națiunile Unite Convenția pentru transportul mărfurilor, cunoscută sub numele de CMR (Convenția privind contractul pentru transportul rutier internațional de mărfuri). Această convenție a fost ratificată de majoritatea statelor europene, precum și alte câteva țări. Proprietarii de mărfuri, șoferi și cei care primesc expedierile folosesc o scrisoare de trăsură CMR, in care sunt prezentate informații despre mărfurile expediate și părțile implicate in transport și in procesul de predare primire a marfurilor. Până de curând, CMR-urile au fost utilizate doar pe hârtie, iar părțile interesate din mediul de afaceri și guvernele le îndeamnă trecerea la un format electronic.

In acest moment, in Romania, incepand cu ianuarie 2023 a fost adoptat si implementat sistemul eTRANSPORT, un precusor al eCMR-ului, prin care se asigura o transparenta asupra transporturile cu risc fiscal ridicat, pentru a se ajunge la un control din partea statului pentru a combate infractionalitatea, conform angajamentului luat de catre statul Roman fata de Uniunea Europeana.

Printr-un model e-CMR standardizat (BRS – eCMR – ver1.0 UN/CEFACT Bureau on 19 February 2018), se vor face schimburi de date si se vor genera evenimente aferente activitatii de transport marfa folosind un limbaj armonizat și comun,intr-un mod eficient si sigur.

Scopul eCMR

Prin protocolul adițional la convenția privind contractul de transport internațional rutier de marfuri (CMR) privind scrisoarea de trăsură electronică ce a fost adăugată la conventia CMR, s-a solicitat ca CMR-urile să poată fi gestionat electronic, prin „e-CMR”.

Mai multe țări au început procesul de adaptare si implementare a eCMR-ului, și au lansat proiecte pilot pentru potențiale soluții de e-CMR fără având o abordare comună la nivel regional.

Scopul este acela de standardiza, securiza și armonizarea mesajele legate de scrisoarea de trăsură (e-CMR) ce urmează să fie schimbate între actorii unui lanț de aprovizionare. Conform conventiei, un mesajul electronic reprezentând e-CMR va avea aceeași valoare probatorie și produce aceleași efecte ca și scrisoarea de trăsură prevăzută de Convenția CMR.

Beneficiile aderării și adoptării eCMR

Beneficiile aderării si adoptarii eCMR-ului sunt:

  • economii de timp și reduceri semnificative ale costurilor administrative;
  • facilitarea proceselor de transport;
  • acces la informații în timp real;
  • imbunatatire sănătatii și siguranței;
  • reducerea consumului de hârtie (paperlase);
  • transferuri de date comerciale inovatoare si eficiente;
  • prin utilizarea blockchainului si asigura un mediu de afaceri sigur. prin asigurarea imuabilitatatii evenemintelor si datelor;

Cerințele de business eCMR

Cerintele de business sunt conforme cu Specificatii BRS – eCMR – ver1.0 UN/CEFACT, din care redam mai jos cateva diagrame si descrieri relevante pentru a avea o continuitate in parcurgerea acestui document.

Implementarea mesajelor electronice standardizate de scrisoare de trăsură poate facilita interacțiunile ulterioare cu alte moduri de transport (intrermodal), sisteme si platforme informatice (ERP-uri, TMS-uri, etc), dar si cu sistemul public național de administratie (ex. – platforma eTRANSPORT gestionata si administrata de ANAF, etc.)

Următoarea diagramă prezintă în detaliu diferitele părți implicate în transportul rutier de mărfuri și interactivitatea dintre acestea în ceea ce privește mesajele care trebuie schimbate. Alte scenarii sunt acoperite de asemenea de e-Modelul de date CMR, astfel:

e-CMR – diagrama de secventa

 

Lista cu cerintele de business si scenarile de utilizare

Capitol

Cerință de business

Cazuri de utilizare

A1

Instrucțiunile de expediere sunt informații despre transport furnizate de Cumpărătorul de servicii de transport, Furnizorului de servicii de transport.

 Emiterea instrucțiunilor de expediere

A2

E-CMR este o dovadă a existenței unui contract între expeditor/expeditor și transportator care are aceeași obligație juridică, prevăzută de Convenția CMR.

emiterea notelor e-CMR;

A3

E-CMR include până la 3 semnături diferite, așa cum este specificat în convenția CMR de la Geneva, (expeditorul/expeditorul, transportatorul și destinatarul).

autentificare note e-CMR;

A4

E-CMR trebuie să permită înregistrarea primirii mărfurilor de către transportator de la expeditor/expeditor, inclusiv raportarea oricăror discrepanțe între mărfurile primite față de instrucțiunile de consignație care au fost primite.

Predarea transportului către un transportator

A5

E-CMR trebuie să permită înregistrarea dovezii livrării mărfurilor de către transportator către destinatar și raportarea oricăror daune sau discrepanțe între mărfurile livrate și instrucțiunea de expediere.

Livrarea mărfurilor către destinatar

A6

Specificația e-CMR ar trebui să standardizeze raportarea stării între toate părțile implicate.

Raportarea stării transportului