Landing Page 3 - CloudFlow4Trans Customer Journey

Personaje

  1. Expeditorul “Producător”
  2. Casa de expediții – care va introduce eCMRul în sistem și orchestrează trimiterea
  3. Transportatorul
  4. Destinatarul

 

Casa de expediții primeste de la Expeditor informatiile detaliate legate de ce anume trebuie transportat, de unde, până unde.

Casa de expediții se logheaza în CloudFlow, instrumentul de lucru pentru gestiunea eCMRului și accesează modului de CloudFlow4Trans


Casa de expediții inițiază o “Adaugare eCMR”

Casa de expediții are completate detaliile transportului (participanți, adrese, costuri și instrucțiuni) și le salvează în sistem

Casa de expediții adaugă produsele transportate în eCMR

Expeditorul e notificat de existența unui nou document: primește link de vizualizare și primește PIN

Expeditorul accesează eCMRul utilizând linkul primit, care îl duce în aplicația de CloudFlowEvidence

Expeditorul semnează cu PIN

Transportatorul caută documentul relevant în aplicația mobilă CloudFlow App

Transportatorul se asigură în aplicație vizualizând datele eCMRului că ceea ce este în document este și în realitate, utilizând funcția de vizualizare în CloudFlow App

Transportatorul selectează modalitatea de semnare în aplicația mobilă CloudFlow App – Semnătura On-Glass

Odată cu semnătura se captează și locația semnatarului

Transportatorul semnează eCMRul în aplicația mobilă CloudFlow App

Transportatorul înregistrează Ieșirea pe poartă (unul din evenimentele predefinite și configurabile:  GateOut) în aplicația
pas opțional, dar important de menționat ca feature: se poate configura înainte de începerea unui transport o pleiadă de evenimente care se pot înregistra, și se poate seta dacă trebuie înregistrată obligatoriu o mențiune și/sau atașament

Transportul ajunge la Client, iar Clientul semnează cu PIN în aplicația mobilă

Trasabilitatea întregului document poate fi vizualizată in CloudFlow Mobile App

... și în CloudFlowEvidence