Landing Page 4 - CloudFlow4Invoice Customer Journey

 

Personaje:

  1. Furnizorul (Vânzătorul)
  2. Beneficiarul (Clientul)

Furnizorul se loghează în aplicație pentru a factura serviciul prestat ori produsul livrat beneficiarului

Casa de expediții se loghează în CloudFlow, instrumentul de lucru pentru gestiunea eFactura și accesează modului de CloudFlow4Invoice

Vânzîtorul inițiaza o “Adăugare eInvoice”

Vânzătorul completează datele facturii și o publică

Vânzătorul semneaza cu PIN factura publicata

Ambii participanti (vânzătorul si cumpărătorul) sunt notificați asupra existenței și modificărilor pe documentul de eFactura prin eMail, cu link spre zona de vizualizare în CloudFlow Evidence

Vânzătorul poate modifica/edita factura (în cazul în care există, observă o neconcordanță, ori primește o solicitare de conciliere din partea cumpărătorului)

Cumpărătorul poate selecta secțiunea și modalitatea de semnare a facturii pe aplicația mobilă ….

… sau pe web în CloudFlow Evidence

Cumpărătorul poate semna eFactura (de primire) prin aplicația web de CloudFlow Evidence ori aplicația CloudFlow de pe mobil.

Fluxul facturii este complet iar trasabilitatea e vizibilă în detaliu în CloudFlow Evidence selectând tipul documentului (eInvoice), numărul său și compania care l-a creat