GITS ERP IMPORTATORI

GITS ERP IMPORTATORI este un software complex și integrat, adaptat nevoilor specifice ale afacerilor de import-export. Acesta gestionează eficient procesele operaționale și administrative, oferind o serie de funcționalități cheie:

Gestionarea Comenzilor și a Achizițiilor: Monitorizează și gestionează procesul de achiziție, de la plasarea comenzilor și urmărirea stocurilor până la relațiile cu furnizorii și termenele de livrare.
Gestionarea Stocurilor și a Inventarului: Urmărește stocurile de mărfuri, gestionează inventarul în timp real și optimizează nivelurile de stoc pentru a minimiza costurile și riscurile.
Monitorizarea și Gestionarea Livrărilor: Facilitează urmărirea și gestionarea livrărilor internaționale, inclusiv a transporturilor și documentelor vamale.
Gestionarea Documentelor și Conformitatea Vamală: Ajută la gestionarea și urmărirea tuturor documentelor legate de import/export, inclusiv facturi și documente vamale.
Contabilitate și Finanțe: Include module pentru gestionarea contabilității, a plăților furnizorilor și a raportării financiare.
Analiză și Raportare: Oferă instrumente pentru monitorizarea performanței afacerii, identificarea tendințelor și luarea deciziilor strategice informate.
Gestionarea Relației cu Clienții (CRM): Permite gestionarea relațiilor cu clienții, urmărirea interacțiunilor și optimizarea proceselor de vânzare și marketing.
• Se poate integra cu alte sisteme și servicii pentru o gestionare integrată a lanțului logistic.

Implementarea sistemului GITS ERP IMPORTATORI optimizează procesele operaționale, reduce costurile și îmbunătățește eficiența, contribuind la creșterea rentabilității și competitivității pe piață.